Aalborg Efterskole Undervisning 3182

Undervisning

På Aalborg Efterskole er det vigtigt at alle elever mødes på deres faglige niveau og udfordres derfra.

Det faglige niveau

På Aalborg Efterskole ønsker vi at den enkelte elev får mest muligt ud af undervisningen. Derfor vil vi:

  • have et højt fagligt niveau i undervisningen
  • differentiere i forhold til den enkeltes faglige niveau og evner
  • variere undervisningen i udstrakt grad
  • tilstræbe et højt elevengagement i undervisningen
  • støtte den unge i beslutninger vedrørende fremtiden

Vi afholder Folkeskolens Afgangsprøver FP9 og FP10, og undervisningen på Aalborg Efterskole giver eleverne de samme muligheder for en alsidig personlig udvikling og kundskabstilegnelse, som i Folkeskolen.

Som efterskole kan vi selv vælge form og omfang af de enkelte fag. Vi har, sammenlignet med folkeskolen, flere lektioner om ugen. I Dansk, Engelsk, Tysk, Matematik, Historie og Fysik/kemi tager vi udgangspunkt i læseplanerne for folkeskolen.

Specialundervisning/støtte

For at modtage specialundervisning, skal der bevilges ekstra timer til eleven. For at få denne bevilling skal PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i elevens hjemkommune lave en udtalelse, der begrunder bevillingen, som forældrene skal sørge for at fremskaffe fra hjemkommunen. Det er også muligt for skolen, i samarbejdet med hjemmet, at indstille til inklusion. For både PPR-bevilling og inklusion gælder det, at der udarbejdes en inklusions-kontrakt, så alle kender aftalerne omkring ekstra timer, evaluering og mål.

Aalborg Efterskole Undervisning 3155