Aalborg Efterskole Tegning 3993

Det lovpligtige

Værdigrundlag 

Vi tror på, at alle mennesker er lige meget værd, og vi vil behandle dem sådan. Det betyder, at der tilbydes undervisning af høj kvalitet til alle, uanset om du er fagligt stærk eller om du er udfordret. Alle bliver behandlet med respekt, og alles livsgrundlag bliver accepteret.

På Aalborg Efterskole indgår du i et fællesskab, der lægger vægt på et kristent livssyn, hvor vi tror på at alle er værdifulde.

Vi bygger på værdier som næstekærlighed, rummelighed, respekt og taknemmelighed. Du vil indgå i et fællesskab med tryghed og tillid, hvor du lærer at tage ansvar for dig selv og for andre. Vi bestræber os på at give dig sunde vaner, drømme for livet og mod og evne til at forfølge dem.